Szczera

2017-03-11T22:02:14+00:00

Szczera

Warszawa, ul. Szczera
2013-2016
Pc=

inwestor prywatny
współpraca projektowa:
Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego Sp. z o.o.

Zaspół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej szeregowej z garażami w parterach